Archive for the ‘Upprop’ Category

Vad sägs om lite olydnad på Stockholms Universitet? Nu är den i vart fall där! Här postar jag en introduktionstext från Osädrade Studenters hemsida: Osäkrade Studenter Tröttnat på misären i studentens miljö?: Tröttnat på misären i studentens miljö? Stressar du för att få tiden att räcka till universitetsstudier och extraarbete, plånboken att räcka till både […]


Kvinnopolitiskt Forum: Klasskamp och feminism i en härlig blandning! Här nedan bjuder dom bland annat in till uppstartsmöte för ett feministiskt aktionsnätverk: Anfall är bästa försvar! – framtiden är vår: Vi i Kvinnopolitiskt Forum bjuder in er, för att tillsammans med oss skapa en bred feministisk allians. Mot den antifeministiska borgerliga politiken, och för att […]


Ingen uranbrytning i Västerbotten. Det kräver ett stort antal västerbottningar i ett upprop i Västerbottens Folkblad i dag. Anledningen är att uranbrytningen är miljöskadlig, samt att uranet bland annat används i atombomber. Intresset för uranletning har ökat lavinartat i Sverige på senare tid. Myndigheten Bergsstaten har gett fler än 50 tillstånd att leta uran sedan […]