Archive for the ‘Religion’ Category

Betraktarens Öga är en grupp som jobbar för att vi ska få en mer nyanserad bild av muslimer, nu har dom skaffat en blogg. Och bra är det! Det finns 1, 5 miljarder muslimer i världen. Ska man tro det som skrivs i media så är alla dessa 1,5 miljarders muslimer en homogen grupp, vi […]


Expressen Här kränker polisen islam: På polisens inbjudningskort kränks islam. I ett internt utskick som Expressen tagit del av används en bild på beväpnade muslimska kvinnor som skrämselillustration. – Det ger samma signaler som Muhammedteckningarna, säger islamolog Jan Hjärpe. […] Islamolog Jan Hjärpe på Lunds universitet anser att bildpubliceringen påminner om de kontroversiella Muhammedteckningarna som […]