Archive for juli, 2008

Bioslavar

04Jul08

DN – Biobränsle bakom matkrisen 75% ökade matpriser. Fan så klart att de rikas bränslehunger vinner över att odla mat till fattigare. Tack Världsbanken för den rapporten! Det här är intressant >>Källor inom organisationen menar att anledningen till att rapporten inte publicerats är att Världsbanken inte vill försätta USA:s president Bush i en pinsam situation […]